Uncategorized

Pôžička bez registra

Nenechajte si spraviť zápis do registraChcem požiadať o pôžičku ale som v registri. Ak si prejdete pár pôžičkových portálov s inzerciou, a nie je ich málo,  v položke hľadám respektíve dopytujem nájdete kvantum inzerátov podobného znenia. V prvom rade vyvstáva otázka  : a v akom že registri to vlastne dopytujúci o pôžičky ihneď vlastne sú?

Faktom je, že do registra sa dostávame už v okamihu, keď požiadame o pôžičku, úver, kreditnú kartu, povolené prečerpanie a podobne. Určite všetky finančné inštitúcie, a to sa týka bánk aj nebankových spoločností, zaznamenáva Váš každý jeden krok, to znamená hneď od prvopočiatku, keď ešte len požiadate o pôžičku, cez jej pravidelné splácanie, až po konečnú fázu, a tou je celkové splatenie pôžičky.

Všetko v registri je uvádzané veľmi podrobne. Údaje o Vašej histórii, ako napríklad, či ste jednotlivé splátky svojej pôžičky platili včas v dohodnutých termínoch, pokiaľ sa tak nestalo, tak ako dlho ste boli v omeškaní a pri akej sume, či sa to stalo prvýkrát, či ste mali na to opodstatnený dôvod, či v prípade problémov komunikujete so spoločnosťou a snažíte sa vzniknutý problém poctivo riešiť.

Preto, aj keď sa Vám niekedy stalo, že ste mali nejaký negatívny záznam, vonkoncom to zase neznamená, že máte dvere k prípadnej ďalšej pôžičke bez registra a dokladovania príjmu úplne privreté. Každá jedna spoločnosť má interné smernice ohľadom sprístupnenia či schvaľovacieho procesu pôžičky. Ak v jednej nebankovke, či inej finančnej inštitúcii neprejdete, vôbec to neznamená, že v druhej tú svoju pôžičku, akoby bez registra, nedostanete. Hlavu hore.

V registri či v registroch /je ich viac, ale o tom až trošku neskôr/ ste vedení až po dobu piatich rokov od skončenia splácania pôžičky, samozrejme to neplatí ,pokiaľ ešte súbežne využívate iné finančné produkty, ako napríklad už spomínané prečerpanie účtu či kreditné respektíve iné revolvingové karty.

Ak si nie ste istí, či figurujete v nejakom registri /v minulosti ste napríklad ručili známemu za úver, a už nie ste v kontakte – áno, aj tieto údaje v registri nájdete/, môžete požiadať o výpis z registra, pretože ten ako taký, nie je verejne prístupný. Na internete nájdete kopu „zaručených“ registrov, problém je, že nie vždy zistíte z akých je zdrojov, a hlavne ako často je aktualizovaný. /väčšinou sa dostanete k zoznamu neplatičov sociálnej poisťovne, či zdravotných poisťovní a podobne/.

Registrov je niekoľko, ako bankový, register nebankových spoločností a viacero ďalších, v ktorých zisťujú informácie o jednotlivých subjektoch a ich platobnej disciplíne rôzne lízingové spoločnosti, spoločnosti venujúce splátkovým predajom a napríklad aj mobilní operátori. Poďme si v skratke priblížiť pár z nich.

Zase sa vraciame späť na úvod nášho článku. Chcem pôžičku bez registra, a najlepšie čím skôr,  je to možné? Samozrejme. Stačí požiadať o pôžičky bez registra ihneď, nájdete ich na peniazomate. Je prioritne určená pre ľudí, ktorí majú negatívny zápis v registri a majú problém získať pôžičku v banke.

Bankový register SRBI

 • tento bankový register prevádzkuje spoločnosť SBCB
 • prístup má 17 bánk
 • výpis stojí 4,- € plus poštovné – vystavenie do 30 dní
 • výpis do 5 dní stojí 14,- € plus poštovné
 • výpis je možné prevziať aj osobne

Register nebankových spoločností NRKI

 • obdobne ako pri bankovom registri sú formuláre prístupné na ich webe
 • prevádzkovateľom je spoločnosť NBCB
 • sú v ňom uchovávané údaje o úveroch, lízingoch…
 • takisto sú uchovávané aj informácie o prípadných ručiteľoch či zárukách
 • okrem fyzických osôb sú v ňom uvedené aj právnické osoby a živnostníci ! /narozdiel od bankového registra/
 • prístup má 12 lízingových a splátkových spoločností

Vaše údaje sú archivované dlhú dobuInformácie v obidvoch registroch sa uchovávajú ešte po dobu ďalších piatich rokov od ukončenia zmluvy !

Zoznam SOLUS

 • špeciálna kapitola – je to čiste NEGATÍVNY register /čo to znamená : zaznamenávajú sa informácie o nesplácaní záväzkov zo strany klienta u hociktorého člena SOLUS-u/
 • zoznam členov : Aasa Slovensko a.s., ALD Automotive Slovakia s.r.o., mBank S.A., CETELEM SLOVENSKO a.s., COFIDIS a.s., Home Credit Slovakia a.s., isePankur AS (Bondora), PROFI CREDIT Slovakia a.s., s Autoleasing SK s.r.o., O2 Slovakia s.r.o., ZUNO BANK AG

Informačný portál spoločnosti Crif – CRIBIS

 • zahŕňa komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, o ich platobnej disciplíne a podobne
 • overovanie bonity zo strán bánk, lízingoviek, nebankových spoločností, splátkových spoločností
 • Cribis je celosvetová sieť /3 tisíc bánk, 25 tisíc firiem z viac ako 50 krajín/, na Slovensku fungujúca od roku 2014

Aký význam má vôbec existencia týchto registrov? Odhliadnuc od kritických hlasov niektorých ľudí, ten význam pre konečného spotrebiteľa tu samozrejme je.

Len tak námatkovo pár PLUSOV :

 1. nie každý vie odhadnúť či sú jeho dlhy ešte takzvane udržateľné, môže sa takto veľmi rýchlo dostať do problémov zo splácaním, nastupuje bankrot až exekúcie – ergo – pôžičku nedostane osoba, ktorá nespláca svoje dlhy a tým pádom sa nedostane do ešte väčšej dlhovej „priepasti“
 2. vďaka možnosti overenia si údajov jednotlivými spoločnosťami je možné získať úver bez registra výhodnejšie, či úplne bez dokladovania príjmu, napríklad keď sú Vaše príjmy len „tak-tak“ ako sa povie ľudovo – na hrane

Pôžičku si vybavíte aj priamo z domuČo by Vás ešte mohlo zaujímať ohľadom pôžičiek bez registra online :

Banky a iné finančné inštitúcie sa môžu dostať aj k údajom o nedoplatkoch v sociálnej, či aj v zdravotných poisťovniach, či o prípadných exekúciách z toho vyplývajúcich.

Vaše údaje sú veľmi dobre zabezpečené voči možným únikom nepovolaným osobám, či už technicky alebo organizačne.

Máte možnosť výmazu z registra dlžníkov. Neodporúča sa však, a nieje vôbec isté či Vám vyhovejú. Pokiaľ aj áno, a požiadate o pôžičku inde a neuvediete v čestnom prehlásení, že dlhujete, respektíve máte problémy so splácaním v inej spoločnosti, riskujete obvinenie z vytvorenia úverového podvodu !

TRI najčastejšie dôvody kedy sa  môžete dostaťdo registra tak akosi nedopatrením /nezahrňuje úmyselné nesplácanie svojich záväzkov/ a vytvoríte si negatívny záznam.

 1. nemáte adekvátnu sumu na účte v termíne odosielania splátky
 2. nepovolené prečerpanie na účte – podobne ako predtým, nemáte žiadne peniaze na účte, banka si na konci mesiaca stiahne svoje poplatky, prirátajte k tomu ešte debetný úrok za povolené prečerpanie
 3. ak osoba, ktorej ručíte za úver nedajbože riadne nespláca svoju pôžičku, okamžite sa do neho dostávate aj Vy a banka na Vás, žiaľ, pozerá ako na neplatiča

A nezabudnite ! Aj pri pôžičkách online ihneď bez registra platí : Požičajte si len toľko, koľko budete môcť splatiť v zmluvne uvedených termínoch!

Uncategorized

Biela karta, zelená karta, šek? Formality ohľadom PZP

Nech máte akékoľvek auto, budete potrebovať PZPUzatvorenie zákonného poistenia je pre väčšinu motoristov iba nepríjemnou povinnosťou, ktorú musia absolvovať. Orientujú sa pritom iba podľa najlepšej ceny alebo dajú na odporúčania rodiny či známych. Jednoducho, vôbec sa im tomu nechce venovať viac času, ako je potrebné. V súčasnosti im však uzatvorenie poistenia nemusí vôbec zabrať množstvo času, keďže predaj cez internet sa dotkol už aj tejto oblasti života. Ako na to, si povieme ďalej v tomto článku.

Uzatvorenie povinného poistenia zodpovednosti za škodu

Ak potrebujete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, najjednoduchšie to v dnešnej dobe bude online. Predaj zákonnej poistky cez internet už samozrejme ponúkajú všetky poisťovne a to z toho dôvodu, že táto služba je klientmi veľmi vyhľadávaná a čoraz viac využívanejšia. Uzatvoriť PZP môžete napr. aj na stránke uzavripzp.sk.

Pri takomto predaji cez internet však musíte byť aj obozretný, pretože môžete natrafiť aj na všelijakých špekulantov a podvodníkov. Mali by ste byť preto oboznámený s tým, že predaj cez internet, čo zahrňuje aj predaj zákonných poistení, sa riadi Občianskym zákonníkom. V ňom je napríklad uvedené aj to, že poistnú zmluvu môžete vypovedať do 2 mesiacov od začiatku poistenia a odstúpiť od zmluvy PZP do 7 dní bez udania dôvodu. Ak sa aspoň čiastočne oboznámite so znením zákonníka, budete sa vedieť vyhnúť všetkým podvodníkom.

Pri uzatváraní poistenia za škodu online by ste si mali byť vedomý aj toho, že nie ste poistený dovtedy, kým ste nezaplatili sumu za poistné. Takže je potrebné rozlišovať dva pojmy a to platnosť poistenia a účinnosť poistenia. Aj keď poistenie vzniká a teda je platné od momentu vyplnenia objednávkového formulára, kým neuhradíte aj poistné, tak nebude aj účinné. Čiže poisťovňa klientovi regresne odmietne uhradiť škodu, ktorú spôsobil inému účastníkovi. Takže celá škoda a jej vyplatenie by bola len na vás. Najlepšie teda je, aby ste čo najskôr po uzatvorení PZP uhradili poistnú sumu v plnej výške. V prípade nevyplatenej poistnej zmluvy v čase vzniku škodovej udalosti totiž zákon rozlišuje 2 rozdielne prípady. Za prvé, ak by bol klient v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistky do 30 dní, tak vtedy má vinník právo na to, aby poisťovňa za neho vyplatila škodu poškodenému. Túto sumu si však poisťovňa následne bude vymáhať od vinníka nehody. Za druhé, ak poistený bol v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného viac ako 30 dní, tak vtedy má poisťovňa právo odmietnuť poskytnutie poistného plnenia poškodenému, ktoré musí následne znášať vinník danej škodovej udalosti.

Ako o PZP požiadať?

Ak ste sa rozhodli využiť uzatvorenie zákonnej poistky online na stránke uzavripzp.sk, cez nástroj PZP kalkulačka sa rýchlo dostanete k porovnaniu cien všetkých poskytovateľov poistky. Po vyplnení formulára, kam budete musieť zadať informácie nielen o vozidle, ktoré sa chystáte poistiť, ale aj o vás ako majiteľovi auta, vám kalkulačka rýchlo vygeneruje všetky relevantné výsledky.  Uzavretie poistenie je následne veľmi jednoduché. Ak ste si vybrali spomedzi ponúkaných poistiek, jednoducho na danú ponuku kliknete. Následne vás bude vami vybraná spoločnosť kontaktovať za účelom doplnenia ešte niekoľkých informácií. Po prijatí žiadosti vám poskytovateľ pošle na váš email viacero dokumentov, potrebných k uzatvoreniu PZP, medzi nimi aj návrh zmluvy, zmluvné podmienky, bankové údaje na zaplatenie poistného a dočasnú bielu kartu, ktorú si budete musieť vytlačiť. Riadnu bielu kartu vám poisťovňa odošle po zaevidovaní prvého poistného na svojom účte. Biela karta je dokladom o uzatvorení PZP, policajná hliadka od vás bude požadovať v rámci kontroly dokladov aj preukázanie tejto karty. Spolu s bielou kartou vám poisťovňa zašle aj zelenú kartu, ktorá slúži na preukázanie poistenia vozidla pri cestnej kontrole v zahraničí.

Poistka na športiak nie je veľmi lacnáIde to aj osobne alebo telefonicky

Poistenie samozrejme nemusíte uzatvárať cez internet. Stále funguje aj možnosť uzavrieť ho klasicky osobne na pobočke, prípadne telefonicky.

Asi najklasickejší spôsob je uzatvorenie PZP osobne na pobočke. Medzi jeho výhody patrí predovšetkým osobný kontakt, pri ktorom sa hneď na mieste dozviete odpovede na všetky vaše otázky. Taktiež hneď na mieste vybavíte všetky formality, nebudete si musieť ani tlačiť dočasnú bielu kartu, pretože tú vám hneď poskytne zamestnanec pobočky. Nevýhodou však je, že pri porovnávaní ponúk touto metódou by ste strávili veľa času, tak ako sme o tom písali už vyššie.

Uzatvorenie PZP po telefóne sa veľmi nelíši od toho osobného na pobočke. Výhodou je, podobne ako pri osobnom stretnutí, že vaše otázky budú zodpovedané ihneď. Nevýhodou môže byť to, že telefonáty sú spoplatnené, čo sa môže odraziť na vašom telefónnom účte.

Ako na vypovedanie poistnej zmluvy?

Tak ako je veľmi jednoduché povinné poistenie uzatvoriť, tak isto nie je problém ho aj vypovedať. K vypovedaniu zmluvy zákonného poistenia sa pristupuje z rôznych dôvodov. Najbežnejším dôvodom na ukončenie poistenia zodpovednosti je uplynutie doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, prípadne, ak ste si našli lacnejšiu či výhodnejšiu ponuku poistenia. Poistnú zmluvu však môžete samozrejme zrušiť aj z iných dôvodov, ako sú napr. odcudzenie vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii, tiež vyradenie z evidencie vozidiel alebo ak bolo vaše vozidlo zošrotované či inak zničené. Poistenie zrušte taktiež v prípade, že ste vaše auto predali, pretože zmenou majiteľa povinné zmluvné poistenie zaniká. Podľa zákona o PZP poistenie zodpovednosti zaniká zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel. V prípade, že auto predávate, žiadosť o výpoveď PZP vydokladujte kúpnopredajnou zmluvou alebo si z dopravného inšpektorátu zabezpečte potvrdenie, že už nie ste držiteľom vozidla. Ak ste kupujúci, tak pamätajte na to, že dňom prepisu si musíte zakúpiť vlastné povinné zmluvné poistenie vozidla, keďže to predchádzajúce predajom zaniklo.

Pri vypovedaní PZP nesmiete ale zabudnúť na to, že musíte uzatvoriť poistenie u iného poskytovateľa, samozrejme len v tom prípade, že vám auto ostalo a neprišli ste oň pri krádeži alebo nehode. My vám samozrejme odporúčame využiť už vyššie spomínanú stránku uzavripzp.sk, na ktorej nájdete množstvo informácií o povinnom zmluvnom poistení, tiež nástroj PZP kalkulačka, prostredníctvom ktorej si budete môcť vyhľadať tie najlepšie ponuky poistenia.

Uncategorized

Pôžičky na slovenskom internete

Online spôsobom sa dostanete k super ponukámFinančné produkty, akými sú aj pôžičky na peniazomat.sk, majú za cieľ pomôcť každému, kto to potrebuje a požiada o nich, samozrejme za predpokladu, že žiadateľ spĺňa isté kritériá, ktoré sa odvíjajú jednak od toho, od koho ich žiadate a o akú sumu žiadate. Tento článok vám priblíži všetko, čo by ste mali ohľadom tohto produktu vedieť. Začnime základnými pojmami, akými sú veriteľ, dlžník, úroková sadzba a doba splatnosti.

Veriteľ je osoba alebo spoločnosť, ktorá poskytne financie žiadateľovi, ktorý sa stáva jeho dlžníkom. Tento názov zastáva dovtedy, kým veriteľovi nevráti ním požičanú sumu a to do vopred stanoveného dátumu, ktorý označuje doba splatnosti. Spláca sa väčšinou suma vyššia než je čiastka, ktorú ste si reálne požičali. Čiastka, ktorú zaplatíte navyše je vždy vopred zobrazená v percentách, ktoré udávajú úrokovú sadzbu. V prípade vyšších súm je relevantné aj RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), ktorá udáva to, koľko ročne preplatíte na danom produkte vrátane úrokovej sadzby a iných poplatkov. Iné poplatky môžu predstavovať sumu za sprostredkovanie produktu atď.

Kto ich poskytuje?

Pôžičky rozdeľujeme na bankové a nebankové a podľa toho aj jednotlivý charakter inštitúcií. Bankové inštitúcie si väčšinou kladú náročnejšie podmienky na získanie, zatiaľ čo nebankové pôžičky môžete získať bez registra, bez dokladovania príjmu, bez ručenia a takisto sú jej špeciálne produktu určené aj pre nezamestnaných, pre dôchodcov, pre študentov, pred výplatou atď.

Ľudia zvyknú žiť v tom, že nebankovky sú jednoznačne neseriózne a že preplatíte niekoľkonásobne viac, než ste si požičali. Do takejto situácie sa nanešťastie dostávajú len tí, ktorí si nenaštudujú podmienky jednotlivých spoločností. Totižto, všetko musí byť vopred spísané. Ak ste si zmluvu pred tým neprečítali, resp. ste sa o nej neinformovali, vaše prípadné sťažnosti nie sú namieste.

Na trhu sú však aj skutočne výhodné produkty, ktoré vám vedia peniaze poskytnúť aj bez úroku či bez poplatkov za sprostredkovanie finančnej pomoci. Všetko nájdete, ak hľadáte. Prípadne si kliknite na hore uvedenú stránku a máte istotu, že do styku prídete len so skutočne spoľahlivými spoločnosťami.

Ako sa k nim dostať?

Ak hľadáte čo najvýhodnejší spôsob požiadania o pôžičky na výber máte až zo štyroch možností. Môžete využiť buď osobné stretnutie alebo telefonický kontakt. Pokiaľ by ste však chceli finančný produkt od nebankovej spoločnosti, osobné stretnutie by bolo veľmi diskutabilné, keďže väčšina z nich kamenné pobočky nemá.

Ak však potrebujete pôžičky čo najrýchlejšie, požiadajte o nich online, napríklad aj na peniazomat.sk, na ktorý sme dali odkaz vyššie. Tento spôsob vám umožňuje o hocakú sumu požiadať čo najjednoduchšie a čo najrýchlejšie. Všetko funguje formou vypísania formulára, na základe ktorého bude vaša žiadosť okamžite odoslaná buď jednej alebo viacerým spoločnostiam. Ak vašu žiadosť akceptujú viacerí poskytovatelia, máte možnosť výberu.

Pôžičky cez sms sú ďalším inovatívnym spôsobom požiadania o financie, no nie sú tak rýchle ako online žiadosť. Ich vybavovanie a posudzovanie môže trvať aj niekoľko dní. Rovnako si niektorí ich poskytovatelia účtujú vysoké sprostredkovateľské poplatky a niektorí požadujú online registráciu predtým, ako priamo o produkt požiadate cez sms.

Pre ktorý typ sa rozhodnúť?Aký produkt si vybrať?

Súčasný trh ponúka mnoho variantov tohto finančného produktu. Odvíja sa to od toho, od koho žiadate, o aké sumy žiadate a ako rýchlo ich chcete mať k dispozícií. Predstavme si základné delenie. Pôžičky delíme na krátkodobé, v rámci nich rozlišujeme rýchle produkty a produkty ihneď, a dlhodobé, teda tie, ktoré poskytujú klasické sumy. Priblížme si ich.

Pôžičky ihneď sú produkty dostupné v nebankových spoločnostiach a svojim žiadateľom poskytujú za maximálne zjednodušených podmienok sumy až do 350 – 500 eur. Zjednodušené podmienky v praxi znamenajú, že nemusíte dokazovať príjem a ani nebudú kontrolovať register, čo je vhodné pre nezamestnaných , študentov, dôchodcov, ženy na materskej, či kohokoľvek iného. Charakteristické pre nich je to, že ich môžete získať už od 24 od požiadania a peniaze môžete mať na účte už do 10 minút od schválenia. Doba splatnosti býva maximálne 30 dní. Úroková sadzba sa pohybuje okolo 20-30%.

Rýchle pôžičky sú dostupné ako v bankových, tak aj v nebankových spoločnostiach, no podmienky na ich získanie bývajú náročnejšie, a to aj preto, že poskytujú vyššie sumy, približne do 5 000 eur. Bez kontroly registra sa asi žiadna spoločnosť nezaobíde a rovnako by ste mali počítať aj s dokladovaním príjmu. Získateľné sú však až do niekoľkých dní, neoficiálne maximum by malo byť do 7 dní. Splatnosť sa pohybuje od niekoľkých týždňov, po mesiac až roky (závisí to od sumy). Úroková sadzba je porovnateľná so sadzbou vyššie, teda od 20-30%.

Dlhodobé klasické pôžičky poskytujú oveľa vyššie sumy, bankové do 200 000 eur, nebankové do 100 000 eur. Treba počítať aj  kontrolou registra, aj s dokladovaním príjmu, prípadne so založením nehnuteľnosti a s inými dokladovaniami. Ide o záväzky aj na niekoľko desiatky rokov. Vybavovanie je dlhšie, zväčša by však malo byť všetko hotové do 14 dní. Úroková sadzba je v súčasnosti veľmi nízka (hlavne pri bankových spoločnostiach), kde sa môžete stretnúť aj so sadzbou 0%, samozrejme na určité fixné obdobie.

Špeciálne produkty

V nebankových spoločnostiach nájdete aj pôžičky bez dokladovania príjmu, bez registra či bez ručenia, no tie vám vedia ľahšie sprostredkovať nižšie sumy. Ak by ste za týchto podmienok potrebovali aj vyššie sumy, musíte očakávať to, že buď z niektorej podmienky budete musieť upustiť alebo si spoločnosť stanoví takú podmienku, ktorá vás bude obmedzovať v niečom inom. Takýmto štýlom môžete ľahko nájsť aj pôžičky pre nezamestnaných, pre dôchodcov, študentov či pre ženy na materskej.

Úverová kalkulačka

Ak by ste si predtým, ako o nejaký finančný produkt požiadate, chceli overiť jeho výhodnosť, je vám k dispozícii úverová kalkulačka, ktorá vám zobrazí presné detaily ponuky (požičaná suma, doba splatnosti, výška mesačnej splátky, výška úroku, ale aj celková vrátená suma. Vďaka nej vidíte, či sa vám jednotlivé pôžičky oplatia a či vás neprivedú do horšej situácie, než v ktorej sa momentálne nachádzate.

V článku sme si predstavili to, ako možno o pôžičky požiadať (iný článok tu na daily mail), ich jednotlivé delenie, ale aj nástroj pomocou ktorého si môžete vypočítať ich výhodnosť. Veľmi dôležité pre každého dlžníka je, aby doby splatnosti rešpektoval, ináč to môže skončiť navýšením úroku, okamžitým zaplatením pokuty za omeškane alebo v konečnom dôsledku aj exekúciou. Preto, ak si nemyslíte, že vaše splácanie bude prebiehať ľahko, do tohto produktu sa radšej nepúšťajte.